Loading...

George Soros

Top 20 nhân vật kinh doanh nổi tiếng nhất của Người Mỹ và Người Việt Sống ở Mỹ


#9

Top 20 Business Figures


George Soros

billionaire investor and philanthropistGeorge Soros - billionaire investor and philanthropist đứng thứ 9 trong các nhân vật kinh doanh nổi tiếng nhất của Người Mỹ và Người Việt Sống ở Mỹ
View Top 20 Business Figures | View All Top Business Figures
Top 20 - The Most Popular Business Figures