Loading...

Valerie Jarrett

Top 20 nhân vật kinh doanh nổi tiếng nhất của Người Mỹ và Người Việt Sống ở Mỹ


#8

Top 20 Business Figures


Valerie Jarrett

businesswoman and former government officialValerie Jarrett - businesswoman and former government official đứng thứ 8 trong các nhân vật kinh doanh nổi tiếng nhất của Người Mỹ và Người Việt Sống ở Mỹ
View Top 20 Business Figures | View All Top Business Figures
Top 20 - The Most Popular Business Figures