Loading...

Jeff Bezos

Top 20 nhân vật kinh doanh nổi tiếng nhất của Người Mỹ và Người Việt Sống ở Mỹ


#7

Top 20 Business Figures


Jeff Bezos

founder and executive chairman of AmazonJeff Bezos - founder and executive chairman of Amazon đứng thứ 7 trong các nhân vật kinh doanh nổi tiếng nhất của Người Mỹ và Người Việt Sống ở Mỹ
View Top 20 Business Figures | View All Top Business Figures
Top 20 - The Most Popular Business Figures