Loading...

Richard Branson

Top 20 nhân vật kinh doanh nổi tiếng nhất của Người Mỹ và Người Việt Sống ở Mỹ


#6

Top 20 Business Figures


Richard Branson

a British entrepreneur and business magnate (founded Virgin Group)Richard Branson - a British entrepreneur and business magnate (founded Virgin Group) đứng thứ 6 trong các nhân vật kinh doanh nổi tiếng nhất của Người Mỹ và Người Việt Sống ở Mỹ
View Top 20 Business Figures | View All Top Business Figures
Top 20 - The Most Popular Business Figures