Loading...

Warren Buffett

Top 20 nhân vật kinh doanh nổi tiếng nhất của Người Mỹ và Người Việt Sống ở Mỹ


#3

Top 20 Business Figures


Warren Buffett

chairman and CEO of Berkshire HathawayWarren Buffett - chairman and CEO of Berkshire Hathaway đứng thứ 3 trong các nhân vật kinh doanh nổi tiếng nhất của Người Mỹ và Người Việt Sống ở Mỹ
View Top 20 Business Figures | View All Top Business Figures
Top 20 - The Most Popular Business Figures