Loading...

Sheryl Sandberg

Top 20 nhân vật kinh doanh nổi tiếng nhất của Người Mỹ và Người Việt Sống ở Mỹ


#14

Top 20 Business Figures


Sheryl Sandberg

chief operating officer of Meta Platforms and the founder of LeanIn.OrgSheryl Sandberg - chief operating officer of Meta Platforms and the founder of LeanIn.Org đứng thứ 14 trong các nhân vật kinh doanh nổi tiếng nhất của Người Mỹ và Người Việt Sống ở Mỹ
View Top 20 Business Figures | View All Top Business Figures
Top 20 - The Most Popular Business Figures