Loading...

Callista Gingrich

Top 20 nhân vật kinh doanh nổi tiếng nhất của Người Mỹ và Người Việt Sống ở Mỹ


#13

Top 20 Business Figures


Callista Gingrich

businesswoman, author, documentary film producer & former diplomatCallista Gingrich - businesswoman, author, documentary film producer & former diplomat đứng thứ 13 trong các nhân vật kinh doanh nổi tiếng nhất của Người Mỹ và Người Việt Sống ở Mỹ
View Top 20 Business Figures | View All Top Business Figures
Top 20 - The Most Popular Business Figures