Loading...

Rupert Murdoch

Top 20 nhân vật kinh doanh nổi tiếng nhất của Người Mỹ và Người Việt Sống ở Mỹ


#12

Top 20 Business Figures


Rupert Murdoch

businessman, media tycoon, and investorRupert Murdoch - businessman, media tycoon, and investor đứng thứ 12 trong các nhân vật kinh doanh nổi tiếng nhất của Người Mỹ và Người Việt Sống ở Mỹ
View Top 20 Business Figures | View All Top Business Figures
Top 20 - The Most Popular Business Figures