Loading...

Mark Zuckerberg

Top 20 nhân vật kinh doanh nổi tiếng nhất của Người Mỹ và Người Việt Sống ở Mỹ


#11

Top 20 Business Figures


Mark Zuckerberg

co-founder FacebookMark Zuckerberg - co-founder Facebook đứng thứ 11 trong các nhân vật kinh doanh nổi tiếng nhất của Người Mỹ và Người Việt Sống ở Mỹ
View Top 20 Business Figures | View All Top Business Figures
Top 20 - The Most Popular Business Figures