Loading...

Tim Cook

Top 20 nhân vật kinh doanh nổi tiếng nhất của Người Mỹ và Người Việt Sống ở Mỹ


#10

Top 20 Business Figures


Tim Cook

chief executive officer of AppleTim Cook - chief executive officer of Apple đứng thứ 10 trong các nhân vật kinh doanh nổi tiếng nhất của Người Mỹ và Người Việt Sống ở Mỹ
View Top 20 Business Figures | View All Top Business Figures
Top 20 - The Most Popular Business Figures