Loading...

Bill Gates

Top 20 nhân vật kinh doanh nổi tiếng nhất của Người Mỹ và Người Việt Sống ở Mỹ


#1

Top 20 Business Figures


Bill Gates

co-founder of MicrosoftBill Gates - co-founder of Microsoft đứng thứ 1 trong các nhân vật kinh doanh nổi tiếng nhất của Người Mỹ và Người Việt Sống ở Mỹ
View Top 20 Business Figures | View All Top Business Figures
Top 20 - The Most Popular Business Figures